Seguretat

Zero € mensuals

fantasma

Connexió CRA

Videovigilància

  • Controlable des del seu smartphone
  • Visualització en directe i enregistrament

Sistema de Teleassistència personal

Servei de vigilància i acudeixi a domicili 24 h.

Reconeixement de matrícules i guiat de places d'aparcament